3427 Verbouwen in Dialoog / Renovation in Dialogue , 2020

Verbouwen in Dialoog - Publieke Dagen

an alternative renovation method for Cordaan's Kastanjehof in Amsterdam

In opdracht van: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Cordaan

Cordaan,  Zorglocatie Kastanjehof te Amsterdam

En project geïnitieerd door Ester van der Wiel and Michou de Bruijn van Studio Makkink & Bey

In de Amsterdamse Oosterparkbuurt beheert Cordaan een klein woonzorgcentrum de Kastanjehof, waar ouderen met en zonder een verstandelijke beperking samenwonen. Het complex staat pal tussen woningen, kleine bedrijven, winkels en horeca. Omdat de plint van het gebouw verouderd was waren er plannen voor 'opfriswerkzaamheden'. Ester van de Wiel en Michou Nanon de Bruijn zetten deze opfriswerkzaamheden in om een alternatieve verbouwingsmethode te ontwikkelen waarbinnen ze arbeid, werk en handelingen, samenhangend met de opdracht een zorgwooncentrum op te frissen, koppelen aan fysieke en sociale interventies. Hierbij verbinden zij zowel lokale als interne bedrijvigheden aan de creatieve sector. Het doel is enerzijds een zorgnetwerk op te bouwen die het brede spectrum van zelfredzaam naar hulpbehoevend omvat en daarnaast de plint van het gebouw voor een breder publiek te activeren door middel van fysieke en programmatische interventies. Door de werkzaamheden in te zetten als buurtevenement wordt er gebouwd aan het begin van een informeel zorgnetwerk van bewoners, verenigingen en lokale ondernemers. Deze aanpak bouwt voort op een eerder onderzoek voor het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht waar door middel van ruimtelijke aanpassingen en programmering de grenzen van intramurale en extramurale zorg werden onderzocht.

 

In samenwerking met medewerkers en bewoners Kastanjehof, buurtbewoners, filmmaker Heleen Schalkwijk, locatiemanager Tilja van der Haag, Matthias de Vries van De Buren, ontwikkelingsmanager Huisvesting Cordaan Anneke Harringa, Houtwerkplaats Noord, Pianist Jarno van Es, tekenaars van Grafisch Atelier Noord, Lowie Kopie, schoonmakers, acrobat Melody Nolan, SWF schilders, de kok Hans, huismeester Henk, dichter Erik Lindner, kunstenaarsduo CuppensGuerrero, borduurders van de Textielwerkplaats de Draad, activiteitenbegeleider Ineke, Thereca Projectinrichting (loog- en spuiterij, stoffeerderij, meubelmaker), botanicus Tuin Zuidas, Studio Sybrandy, Projectvloeren Specialist, van t Hull Glashandel, receptionisten Karin en Sadar, meubelmaker Jasper van der Made, danserbouwer Davida Rauch, dagbesteding Carla, Veld & Vaas, lichtman Raoul Pans, kramenzetters Dappermarkt, fitnessinstructeur Kastanjehof, Stadsdeel Oost, Stichting Tien Yan Nederland.